Kuszące oferty firm

Polecam serdecznie!

Witamy

Pomiar powierzchni użytkowych

Pomiary części wspólnych

Pomiary części wspólnych Osobom na których ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości oferujemy profesjonalne i dokładne pomiary części wspólnych. Są to fragmenty pomieszczeń i gruntów niesłużące wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali. Od wyniku badania zależy stawka nałożonego podatku. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek odprowadzania podatku od powierzchni takich jak korytarze, poddasza użytkowe, ogólnodostępne miejsca w piwnicach oraz pomieszczenia gospodarczo-techniczne - wszystkie powyżej 1,4 metra wysokości.

JBI Bartłomiej Jaśkowski

Marchewkowa 10, 05-825 Chrzanów Duży,
mazowieckie
Tel.: (60) 170 02 54
http://jbi.info.pl
Katalog